Mars dan Hymne

MARS DHARMAWANSA


Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.

Cipt. Drs. Mansyoer Z. Sn

Yayasan Pendidikan Dharmawangsa

Wadah Persatuan dan Kesatuan bangsa

Mendidik dan Membina

Generasi Penerus Bangsa

Berjiwa luhur dan berbudi tinggi

Mewujudkan cita-cita

Untuk tanah air kita

Indonesia bahagia

Majulah-majulah terus

Yayasan Pendidikan Dharmawangsa

Maju terus pantang mundur

Kau Kupuja selama-lamanya

Generasi penerus Indonesia

Tumpuan harapan nusa dan bangsaku

Belajar dan bekerja

Berjuang untuk kebenaran

Bulatkan tekad dan keyakinanmu

Maju terus pantang mundur

Untuk kejayaan bangsa

Indonesia tercinta

Majulah-majulah terus

Yayasan Pendidikan Dharmawangsa

Maju terus pantang mundur

Kau Kupuja selama-lamanyaHYMNE UNIVERSITAS DHARMAWANSA


Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Agama serta mencerminkan cita-cita Universitas.

Cipt. Suwardi dan Muzakir

Kejayaan bangsa di tangan pemuda di jalur pendidikan

Tentukan kejayaan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa kan menuju jaya

Tempat meraih seluruh cita generasi muda

Wirausaha menjadi asa karya yang mulia

Wahai pemuda harapan bangsa

Amalmu kan mulia

Amalmu kan mulia